Kwerendy na zlecenie

Kwerendy na zlecenie

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wykonuje usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych i prowadzenia kwerend na zlecenie w wyjątkowych sytuacjach. Wydaje odpisy aktów: chrztu i urodzenia, małżeństwa oraz zgonu na wniosek skierowany do Archiwum drogą pocztową lub elektroniczną. Wniosek o wydanie odpisu znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania". We wniosku należy podać informacje o imieniu i nazwisku osoby, której udzielono sakramentu, a także pełnej dacie i miejscu jego udzielenia.

Użytkonikom, którzy nie mogą osobiście - w siedzibie Archiwum przeprowadzić poszukiwań proponujemy skontakowanie się z firmami wykonującymi kwerendy na zlecenie. W wyjątkowych sytuacjach archiwiści mogą polecić podmioty, które od wielu lat realizowały poszukiwania w okolicznych archiwach, zarówno kościelnych jak i państwowych.