Kwerendy na zlecenie

Kwerendy na zlecenie

W Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych i prowadzenia kwerend na zlecenie prowadzą wykwalifikowani pracownicy Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.. Odpisy aktów: chrztu i urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzają pracownicy Archiwum na wniosek IPH.

Usługi archiwalne wykonywane są na podstawie pisemnego zamówienia, które można pobrać ze strony archiwum, w zakładce "Pliki do pobrania" lub kontaktując się z firmą: biuro@iph-torun.pl

Rozpoczęcie kwerendy następuje po uiszczeniu opłaty wstępnej przez osobę lub instytucję zlecającą płatne poszukiwania. Opłata wstępna obejmuje: przygotowanie do rozpoczęcia kwerendy oraz pierwszą godzinę poszukiwań. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi.

Cennik usług Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.  świadczonych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej: 

Do 31 XII 2018 roku:

 • opłata wstępna - 54,99 zł
 • każda rozpoczęta godzina poszukiwań - 40 zł
 • wykonanie odpisów aktów metrykalnych:
  • skróconego - 25 zł
  • pełnego - 35 zł
 • przy zleceniu z zagranicy - dopłata do kosztów przelewu - 20 zł

 

Od 1 I 2019 roku:

 • opłata wstępna - 60 zł
 • każda rozpoczęta godzina poszukiwań - 45 zł
 • prace powyżej 5 godzin - 10% rabatu (nie dotyczy kosztów wysyłki i odpisów)
 • wykonanie odpisów aktów metrykalnych:
  • wypisy nieuwierzytelnione - 20 zł
  • odpis uwierzytelniony dla celów prywatnych - 35 zł
  • odpis uwierzytelniony dla celów urzędowych - 50 zł
 • przy zleceniu z zagranicy - dopłata do kosztów przelewu - 20 zł
 • wysyłka ustalana z zamawiającym - Poczta Polska, InPost lub kurier

 

Kontakt do Instytutu Promocji Historii Sp. z o.o.

ul. Gagarina 5/102 87-100 Toruń

tel. 537 000 316

e-mail: biuro@iph-torun.pl

www.iph-torun.pl