Aktualności

Archiwum będzie nieczynne dnia 27 maja br.

Do wizyty w Pracowni Naukowej zapraszamy 24 maja, oraz od 30 maja br.

 

Archiwum będzie nieczynne dnia 27 maja br. Do wizyty w Pracowni Naukowej zapraszamy 24 maja, oraz od 30 maja br.

 

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

zaprasza osoby zainteresowane

na sympozjum naukowe z okazji

15-lecia działalności Archiwum.

Całość uroczystości odbędzie się na terenie

Wyższego Seminarium Duchownego

Diecezji Toruńskiej

przy pl. ks. Frelichowskiego 1

w Toruniu

dnia 9 czerwca 2016 roku.

 

Porządek obchodów:

1. Msza Święta w Kaplicy WSD o godz. 9:00

2. Obrady w Auli Centrum Dialogu od godz. 11:00